Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:06

Publiceringsdatum: 2020-08-18

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2020 var 229 000 ton, varav 39 400 ton ekologisk mjölk. Jämfört med juni 2020 ökade den totala mjölkinvägningen med 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med drygt 4 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juni 2020 vägdes det in totalt 229 000 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 39 400 ton, av den totala mjölkinvägningen. Jämfört med samma månad förra året ökade den totala mjölkinvägningen med 2 % och invägningen av ekologisk mjölk med 4 %.

Efter årets andra kvartal ligger den totala mjölkinvägningen nästan 1 % över mätningen vid samma tidpunkt förra året. För ekologisk mjölk ligger årets invägning, efter andra kvartalet, mer än 1 % över mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Juni månads produktion:

 • 56 500 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 6 % jämfört med juni 2019,
 • 20 000 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 8 % jämfört med juni 2019,
 • 5 900 ton grädde, vilket är en minskning med 27 % jämfört med juni 2019,
 • 6 900 ton ost, vilket är en ökning med 6 % jämfört med juni 2019,
 • 1 400 ton smör, vilket är en ökning med drygt 3 % jämfört med juni 2019,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 19 % jämfört med juni 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 300 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I juni 2020 slaktades det 34 600 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton, vilket är en ökning med 21 % jämfört med statistiken för juni 2019. Nästan hälften, 49 %, av den totala slaktvikten av nötkreatur utgjordes av kategorin Ungtjur. För denna kategori ökade den totala slaktvikten med 20 % jämfört med juni 2019.
 • Under månaden slaktades det 223 200 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 000 ton. Det är en ökning med knappt 18 % i jämförelse med juni 2019. Ungefär 96 % av den totala slaktvikten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris, vilken ökade med 18 % jämfört med samma månad förra året.
 • 18 900 får och lamm slaktades i juni 2020. Den totala slaktvikten av får och lamm var 400 ton, vilket är en ökning med 15 % jämfört med juni 2019. Majoriteten (84 %) av slaktvikten av får och lamm utgjordes av lamm. Slaktvikten av lamm ökade med 17 % jämfört med statistiken för juni 2019.
 • Statistik om slakten av fjäderfä i juni 2020 var inte tillgänglig vid publiceringsdatumet. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juni 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in June 2020 was 229 000 tonnes, of which 39 400 tonnes organic milk. Compared with June 2019, the total milk delivery increased by 2 %, while the delivery of organic milk increased by roughly 4 %.

Hitta på sidan

Till toppen