Jordbruksmarkens användning 2011.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2011-06-22

Referensår: 2011 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i princip oförändrad

Åkermarken var år 2011 preliminärt 2 617 100 hektar. Det var en minskning med 16 400 hektar (-1 %) jämfört med 2010. Den totala arealen betesmark var preliminärt 444 000 hektar år 2011. Det var en minskning med 7 900 hektar (‑2 %) jämfört med år 2010.

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen var preliminärt 992 900 hektar år 2011. Det var en ökning med 30 100 hektar (+3 %) jämfört med år 2010. Havrearealen ökade preliminärt med 18 000 hektar (+11 %) jämfört med 2010. Råg, rågvete och blandsäd minskade preliminärt med 13 000 hektar (-16 %) jämfört med 2010.

Arealen träda minskar

Arealen i träda var preliminärt 149 900 hektar år 2011. Det var en minskning med 26 900 hektar (-15 %) jämfört med år 2010.

Arealen av vall och grönfoderväxter är konstant

Arealen av vall och grönfoderväxter var preliminärt 1 194 800 hektar år 2011. Det var lika stor areal som år 2010.

Hitta på sidan

Till toppen