Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:09

Publiceringsdatum: 2020-11-13

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i september 2020 var 219 000 ton, varav 37 600 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 5 respektive 7 % jämfört med statistiken för september 2019.

I september uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 49 300 ton. Störst andel, 42 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följde slakten av fjäderfä, 30 %, och slakten av nötkreatur, 27 %. En mindre del av den totala slaktvikten, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Uppdaterade siffror

Nya uppgifter för invägningen av ägg gör att uppgifter för augusti publiceras i databasen.

På grund av ett fel i beräkningen av invägningen av ägg revideras maj månads uppgifter. Detta påverkar både den totala invägningen av ägg och invägningen av ekologiska ägg, där båda uppgifterna revideras upp med ungefär 5 %.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I september 2020 vägdes det in totalt 219 000 ton mjölk vid mejerierna. Ungefär 17 %, eller 37 600 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med september 2019 ökade den totala invägningen av mjölk med 5 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 7 %.

Efter årets tredje kvartal har den totala mjölkinvägningen ökat med knappt 2 % och invägningen av ekologisk mjölk ökat med 3 % i jämförelse med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.

September månads produktion:

 • 57 700 ton konsumtionsmjölk,
 • 19 800 ton syrade produkter,
 • 5 400 ton grädde,
 • 6 900 ton ost, vilket är en ökning med 12 % jämfört med september 2019,
 • 1 200 ton smör, vilket är en ökning med 19 % jämfört med september 2019,
 • 5 400 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 2 % jämfört med september 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 500 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I september slaktades det 39 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 100 ton. Jämfört med statistiken för september 2019 ökade den totala slaktvikten av nötkreatur med ungefär 8 %. Slakten av nötkreatur har efter årets tredje kvartal minskat marginellt jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Under september 2020 slaktades det 221 000 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 20 500 ton, vilket är en ökning med knappt 9 % jämfört med september 2019. Efter det tredje kvartalet har slakten av gris ökat med drygt 2 % jämfört med samma mätning vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Det slaktades 32 300 får och lamm under september 2020. Den totala slaktvikten av får och lamm var 640 ton, vilket är en ökning med 2 % i förhållande till siffrorna för september 2019. Efter årets tredje kvartal har slakten av får och lamm minskat med knappt 5 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i september 15 000 ton. I förhållande till september 2019 ökade slakten med 7 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till drygt 96 % av kyckling. För denna kategori ökade slakten med 9 % jämfört med september 2019. För de mindre kategorierna minskade slakten av höns med 64 %, medan slakten av kalkon ökade med 20 % jämfört med september förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i september 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in September 2020 was 219 000 tonnes, of which 37 600 tonnes were organic milk. In comparison with September 2019, the total delivery and the delivery of organic milk increased by 5 and 6 % respectively.

In September 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 49 300 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry (30 %) and cattle (27 %). A smaller share, 1 %, of the total slaughter weight consisted of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen