Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:01

Publiceringsdatum: 2021-03-12

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2021 var 242 800 ton, varav 42 900 ton ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk ökade med drygt 3 % vardera.

Under januari var den totala slaktvikten av nötkreatur 10 900 ton, av gris 19 800 ton och av får och lamm 280 ton. Jämfört med januari 2020 minskade slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm med 18, 7 respektive 18 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I januari 2021 vägdes det in totalt 242 800 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 18 %, eller 42 900 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I förhållande till siffrorna för januari 2020, ökade både den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med 3 %.

Januari månads produktion:

 • 60 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 1 % jämfört med januari 2020,
 • 18 400 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 6 % jämfört med januari 2020,
 • 5 700 ton grädde, vilket är en minskning med 33 % jämfört med januari 2020,
 • 6 600 ton ost, vilket är en minskning med knappt 4 % jämfört med januari 2020,
 • 1 100 ton smör, vilket är en minskning med 27 % jämfört med januari 2020,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 1 % jämfört med januari 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 700 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Det slaktades 31 600 nötkreatur i januari 2021. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 300 ton, vilket är en minskning med 18 %. Den största minskningen skedde i kategorin Äldre tjur, som minskade med 29 %. Slakten av Äldre tjur utgjorde 1 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Under januari slaktades det 209 200 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 600 ton. Jämfört med statistiken för januari 2020 minskade slakten av gris med drygt 7 %. Slakten av gris utgjordes till 95 % av kategorin Slaktgris, som minskade med knappt 8 % jämfört med januari 2020.
 • Slakten av får och lamm minskade med 18 % jämfört med samma månad förra året. Under januari 2021 slaktades det 9 900 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 210 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 81 % av lamm, en kategori där slakten minskade med 14 %. Samtidigt minskade kategorin Tackor och baggar med knappt 33 %.
 • Statistik om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistiken om den invägda mängden ägg i januari 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in January 2021 was 242 800 tonnes, of which 42 900 tonnes were organic milk. Compared with January 2020, both the total delivery of milk and the delivery of organic milk increased by 3 %.

During January the total slaughter weight of cattle was 10 900 tonnes, of pigs 19 800 tonnes, and of sheep and lambs 280 tonnes. Compared with January 2020, the total slaughter weight of cattle, pigs, and sheep and lambs decreased by 18, 7 and 18 % respectively.

Hitta på sidan

Till toppen