Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2010-11-15

Referensår: 2010 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ogynnsamt väder gav låg spannmålsskörd

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 4,3 miljoner ton under 2010. Den är 13 % lägre än genomsnittet för de fem senaste åren och 18 % lägre än förra årets spannmålsskörd. Anledningen till den låga totalskörden är framförallt att skördeutfallet per hektar blev lägre än normalt, särskilt för de höstsådda spannmålsgrödorna. En annan bidragande orsak är att den totala spannmålsarealen minskade med 7 % jämfört med föregående år.

Totalskörden av raps och rybs minskade trots fortsatt ökad odling

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 280 900 ton, vilket är 6 % mindre än förra årets skörd. Däremot är det en ökning med 17 % jämfört med femårsgenomsnittet. Minskningen jämfört med förra året beror på låga avkastningsnivåer. Odlingsarealen av höstraps ökade med 7 % och vårrapsarealen ökade med 17 % jämfört med föregående år.

Låg avkastning även av ärter och åkerbönor

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till 54 300 ton och skörden av åkerbönor till 30 500 ton. Det är 11 respektive 17 % mer än 2009. Odlingen av ärter och åkerbönor hade ökat med hela 39 respektive 63 %, men årets hektarskördar blev tvärtom 20 respektive 29 % lägre än förra årets nivåer.

Vädret var ogynnsamt på flera olika sätt

En lång och snörik vinter ledde till problem med utvintring av de höstsådda grödorna. Vårbruket blev försenat och på många håll utdraget. Sommaren var varm och mycket torr. I mitten av augusti kom det sedan stora regnmängder som fördröjde och försvårade skördearbetet.

Hitta på sidan

Till toppen