Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2012-11-15

Referensår: 2012 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Spannmålsskörden något större än föregående år

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till 5,1 miljoner ton under 2012. Jämfört med förra årets spannmålsskörd är årets skörd 10 % högre och den är 4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Totalskörden når dock inte upp till de nivåer som har prognostiserats tidigare under året. På en del håll har höga spannmålsskördar kunnat bärgas, men utdragna perioder av regnväder medförde att betydande arealer inte kunde skördas alls. Resultaten är fortfarande osäkra eftersom fullständiga uppgifter inte kunnat lämnas från alla utvalda jordbruksföretag.

Höstrapsen gav rekordhög avkastning

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 325 400 ton, vilket är 30 % mer än förra årets resultat och den högsta totalskörden på 19 år. Hektarskörden av höstraps har preliminärt beräknats till 3 750 kg/ha, vilket är den högsta som hittills redovisats på riksnivå.

Hög avkastning och fortsatt ökad odling av åkerbönor

Odlingen av åkerbönor ökade i år för femte året i rad och skörden per hektar tangerar rekordnivån från år 2009. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 56 500 ton och totalskörden av ärter beräknas till 33 800 ton.

En alltför regnig höst försämrade skörderesultatet

Den milda vintern gynnade de höstsådda grödorna som överlag har gett höga skördenivåer. Vårbruket blev på en del håll sent. Regn efter sådden ledde på vissa håll till skorpbildning och ibland behövde fälten sås om. Sommaren var sval och regnrik. Det blev många regndagar även när grödorna skulle skördas och skörden kunde inte alltid bärgas eftersom marken inte bar tröskorna.

Hitta på sidan

Till toppen