Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:09

Publiceringsdatum: 2016-12-16

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mindre slakt av nöt, svin och får i januari till september 2016 än samma period de senaste två åren

Kvantiteten invägd mjölk i september 2016 var 220 600 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till september 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i september 65 200 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med september 2015. Hittills i år är skillnaderna små när produktionen av mjölkprodukter jämförs med förra året. Undantagen är smörproduktionen, som är cirka 9 % högre hittills i år, och produktionen av mjölkpulver som är drygt 10 % lägre. I övrigt är produktionsmängderna närmast oförändrade. Se Tabell 2 för mer detaljer.

Totalt slaktades knappt 36 600 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i september 2016. Det är ett ovanligt lågt antal kalvar för den här månaden, jämfört med samma månad tidigare år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till drygt 12 100 ton, vilket är mindre än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. I september 2016 slaktades det knappt 206 000 svin. Totalt hade de en vikt på drygt 18 700 ton, vilket nästan är 500 ton mindre än samma månad förra året. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i september 2016 var knappt 700 ton. Det är 30 ton mindre än i september 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 400 ton fjäderfä i september 2016. Jämfört med september 2015 var slakten större av både kyckling och kalkoner men mindre av höns. Kyckling svarar för 95 % av vikten av fjäderfä. Figur E visar kvartalsvis utveckling av slakten av fjäderfä sedan 2013.

I september 2016 har det levererats 10 400 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 22 % jämfört med september 2015. Deras marknadsandel har ökat från 83 % år 2015 till 88 % år 2016. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

Hitta på sidan

Till toppen