Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:03

Publiceringsdatum: 2017-05-16

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt relativt stor slakt av svin och fjäderfä i mars 2017

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2017 var 251 600 ton, vilket är drygt 2 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i mars 68 000 ton. Produktionen av grädde var 10 100 ton, av ost 7 600 ton och av smör 1 800 ton. Av dessa tre sorters mjölkprodukter var det bara smörproduktionen som var större än i mars 2016.

I mars 2017 slaktades drygt 33 800 nötkreatur, varav nästan 1 300 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var drygt 10 900 ton, vilket är något mer än i mars 2016 men något mindre än i mars 2015. Den tidigare observerade trenden, att fler tjurar slaktas medan slakten av övriga typer av nöt minskar, tycks hålla i sig. Antalet slaktade tjurar var 8 % högre i mars 2017 jämfört med mars 2016, medan deras totala slaktvikt var 10 % högre. Figur B visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Drygt 231 800 svin slaktades i mars 2017 och deras sammanlagda slaktvikt var drygt 22 100 ton. I motsats till i februari månad är det en ökning om cirka 10 % i slaktvikten jämfört med samma månad år 2016. Jämfört med i mars 2015 är dock ökningen bara 3 %. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten i mars av hästar för humankonsumtion var, precis som i februari, cirka 190 djur. Det är även ungefär lika många som i mars år 2016, men färre än i mars 2015. Slakten av får och lamm var 16 100 djur i mars 2017, 16 respektive 24 % mindre än i mars 2016 och 2015. Dock var slakten i föregående månad, februari, ovanligt stor så det är för tidigt att göra några antaganden om trenden. Utvecklingen i slakt av får och lamm visas i Figur D.

Mängden slaktade fjäderfä var i mars 2017 knappt 15 100 ton, över 20 % mer än i samma månad 2016. I procent räknat har ökningen varit stor i både mängden höns och mängden kalkon, men merparten av ökningen i slaktvikt står kycklingslakten för. Den var 2 240 ton större i mars i år än i mars år 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Några data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för det första kvartalet 2017 finns inte tillgänglig ännu. Så fort de blir det kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen