Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:03

Publiceringsdatum: 2010-05-20

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-mars 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 6,8 % och slakten av svin med 1,8 % under januari-mars 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 4,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk var oförändrad under januari-mars 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 16,7 % och produktionen av smör minskade med 31,3 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen