Övningsstöd för länsstyrelser och kommuner

Är du ansvarig för att planera och genomföra krisövningar på en kommun eller länsstyrelse? Då kan du använda vårt övningsstöd. Stödet innehåller färdiga övningar som tränar medarbetare i att hantera utbrott av epizootier.

Jordbruksverket och MSB har tagit fram övningsstödet

Jordbruksverket har ett övningsstöd för länsstyrelser och kommuner som behöver öva på att hantera utbrott av epizootier (allvarliga smittsamma djursjukdomar). Vi har tagit fram stödet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och det är baserat på deras material Öva enkelt.

Det här ingår i övningarna

Övningsstödet innehåller färdiga övningar som du kan använda under seminarier med medarbetarna. Övningarna är enkla att använda och inkluderar bland annat

 • användarinstruktioner
 • övningsbestämmelser
 • checklistor
 • scenarier
 • momentbeskrivningar
 • spelstöd.

Så får du tag på övningsstödet

Det finns två versioner av övningsstödet: version 1 för övningsledare och version 2 för de övande, det vill säga medarbetarna. Version 1 måste du mejla beredskapsenheten om, men version 2 kan du ladda ner som pdf direkt från den här webbsidan.

Version 1 för övningsledare: Mejla beredskapsenheten

Version 1 riktar sig till dig som är övningsledare. Den innehåller övningar med ett spelstöd i form av återkommande rutor med grön ram runt. Dessa rutor hjälper dig att styra diskussionerna åt rätt håll, så att ni uppfyller övningens syfte och mål. De övande ska inte se rutorna, utan de är bara till som stöd för dig.

För att få version 1 mejlar du till beredskapsenheten@jordbruksverket.se. Skriv i mejlet vilken eller vilka övningar du vill få tillgång till. Du kan välja mellan övningarna som listas här.

Övningar för länsstyrelsen:

 • Epizooti – roll och ansvar för länsstyrelsen
 • Epizooti – misstanke för länsstyrelsen
 • Epizooti – konstaterat fall för länsstyrelsen

Övningar för kommunen:

 • Epizooti – roll och ansvar för kommunen
 • Epizooti – konstaterat fall för kommunen

Version 2 för övande: Ladda ner som pdf

Version 2 riktar sig till de övande. Den innehåller samma övningar som version 1, men är utan spelstödet för övningsledaren.

För att få version 2 klickar du på länken för den övning som du vill ha, så laddas den ner som pdf.

Övningar för länsstyrelsen:

Övningar för kommuner:

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om övningsstödet, eller vill du ge återkoppling? Kontakta oss på beredskapsenheten.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2021-04-12

Till toppen