Publiceringsdatum16 April 2024

Fortbildningskurs för rådgivare om naturbetesbaserad produktion 16 och 25 april

Den här fortbildningskursen är för dig som vill lära dig mer om produktionsaspekter vid betesbaserad djurhållning på ängs- och betes­marker. Kursen vänder sig till en bredare grupp rådgivare, såväl rådgivare inom ett rikt odlingslandskap som andra rådgivare som vill fördjupa sig i ämnet. Du behöver inte ha betesrådgivning som din huvudsakliga inriktning.

Under kursen tar vi bland annat upp betesstrategier, tillväxt hos betesdjur, huvudsakligen om nötkreatur. Vi går in på ekonomiska faktorer, näringsvärde i bete samt hur du är en bra rådgivare om produktionsaspekter på ängs- och betesmarker. Kursen hålls digitalt två halvdagar den 16 april och 25 april.

Föreläsare

Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara.

Eva Spörndly, tidigare forskare vid SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare MD Lantbruksråd

Information och anmälan

Kursen ges inom ramen för ett program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Kursen är kostnadsfri och vänder sig till rådgivare.

Datum: 16 och 25 april

Tid: 8.30–12 båda dagarna

Plats: Digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program dag 1, den 16 april

08.15 Inloggning i Zoom

8.30–8.40 Introduktion till kursen, Jordbruksverket

8.40–9.05 Effektivt betesutnyttjande: Betesstrategier, betestekniker, betessläpp, gruppering av djur kopplat till olika marktyper, Kristina Holmström, HS Sjuhärad och SLU

9.05–9.45 Tabeller och exempel på olika typer av beten samt tillväxt på djur

- betesväxten, avbetning, återväxt

- bedömning av tillväxten hos betesdjur, vägning av djur

Kristina Holmström, HS Sjuhärad och SLU

9.45–10 PAUS

10–10.50 Näringsvärden i olika beten, Eva Spörndly, tidigare forskare vid SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
10.50–10.55 PAUS

10.55–11.20 Läsa av betet: Betet i slutet av säsongen, betesskötsel, tillskottsutfodring
kopplat till ekonomiska faktorer, Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare MD Lantbruksråd

11.20–11.40 Frågestund

11.40–11.50 Introduktion av hemuppgift, Linda Gradén, Rådgivarna i Sjuhärad

Program dag 2, den 25 april

08.15 Inloggning i Zoom

8.30–8.40 Inledning, Jordbruksverket

8.40–9.15 Rådgivarrollen, Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare MD Lantbruksråd

9.15–9.45 Intervjuer av lantbrukare med naturbetesbaserad produktion

Martin Ivarsson

Anja Dalhög

Linda Gradén, Rådgivarna i Sjuhärad

Frida Hedin, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

9.45–10 Paus

10–10.35 Redovisning av hemuppgiften, Gruppdiskussion

10.35–10.40 Paus

10.40–11 Genomgång av hemuppgiften inklusive frågor, Linda Gradén, Rådgivarna i Sjuhärad

11–11.50 Tips och trix – hur tar vi kunskapen vi just lärt oss vidare? Paneldiskussion

11.50–12 Summering, Jordbruksverket


Anmäl dig här senast den 12 april 2024

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Johan Ahnström

Senast uppdaterad:

Till toppen