Publiceringsdatum26 April 2024

Blommande vallar som pollen‑ och nektarkälla

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium om att gynna blombesökande insekter med alternativa skördestrategier i vallen den 26 april 2024.

Logotyp för projektet Mångfald på slätten.

Klöverrika vallar har stor potential att erbjuda stora mängder pollen och nektar till blombesökande insekter som humlor och andra vilda bin, om de tillåts blomma. I tre‑ och fyraskörde­system är intervallet mellan skördarna så kort att de inte hinner blomma innan det är dags för nästa skörd. Inom Interreg-projektet Green Valleys, utförs experiment med nya användnings­områden för vallgrödor. Som en del av projektet utför biologer experiment med alternativa skörde­strategier i klöver­rika vallar för att skapa pollen‑ och natur­resurser åt vildbin och andra blom­besökande insekter.

På det här webbinariet hör vi Olle Kvarnbäck från Calluna berätta om de inventeringar av blom­besökande insekter som han har gjort i vallar med anpassade skörde­intervall. Efter Olles presentation får vi höra experter kommentera vilka konsekvenser ett längre vallskörde­intervall får för kvaliteten som vallfoder såväl som substrat för biogas.

Webbinariet inleds med en presentation av projektet Green Valleys av Agnes Falkenberg Brolin vid Agroväst.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 26 april

Tid: klockan 13‑14, frågestund till klockan 14.30

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan kommer du att få en inbjudan till webbinariet via mejl. I mejlet finns också instruktioner för hur du skall göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Green Valleys, bioraffinering av klövervall för human­konsumtion, foder och bränsle. Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst, projektledare Green Valleys.
  • Blombesökande insekter i vallar med anpassade skördeintervall. Olle Kvarnbäck, Calluna.
  • Diskussion: Är inventeringsresultaten förväntade? Erfarenheter av liknande inventeringar? Olle Kvarnbäck, Calluna och Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarna.
  • Effekter på vallens kvalitet som foderråvara och substrat för biogas av förlängt skördeintervall. Namn presenteras inom kort.
  • Frågestund och diskussion.

Anmäl dig här senast den 24 april

Kontakta mig om du har frågor

Senast uppdaterad:

Till toppen