Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

  • 20 Maj 2020, 14:53

    Dnr 3.5.16-07336/2020

    Jordbruksverkets föreskrifter om stöd för privat lagring, SJVFS 2020:20