Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • 30 September 2021, 15:50

  Dnr 6.2.16-14840/2021

  Förslag till föreskrifter om ändring av SJVFS 2021:13 om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa.
 • 28 September 2021, 15:52

  Dnr 4.7.16-12830/2020

  Förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion vad gäller avgifter för anmälan, godkännande och undantag
 • 24 September 2021, 09:55

  Dnr 5.2.17-00701/2020

  Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9)