Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • Publiceringsdatum 18 April 2024

  Dnr 3.1.16-03160/2024

  Förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Publiceringsdatum 16 April 2024

  Dnr 3.5.16-02282/2024

 • Publiceringsdatum 09 April 2024

  Dnr 3.3.16-06914/2023

  Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om producentorganisationer och sammanslut­ning­ar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruks­näringen. Mer information om ba...

Senast granskad: 2024-01-22

Till toppen