Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

  • 22 September 2020, 11:18

    Dnr 4.1.16-08187/2020 

    Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om milj...
  • 18 September 2020, 12:26

    Dnr 5.2.17-00701/2020

    Tekniska föreskrifter i AHL-projektet.