Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • 13 Januari 2021, 13:53

  Dnr 5.3.16-00179/2021

  Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttnin...
 • 13 Januari 2021, 13:35

  Dnr 6.2.16-00181/2021

  Förslag till ändrade föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland
 • 13 Januari 2021, 13:34

  Dnr 5.5.16-00180/2021

  Förslag till nya föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel
 • 12 Januari 2021, 10:22

  Dnr 5.2.17-00701/2020

  Förslag om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m.m. för den som kom...
 • 16 December 2020, 09:49

  Dnr 5.2.17-00701/2020

  Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhet, förebyggande åtgärder ino...