Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

  • 18 Juni 2020, 14:41

    Dnr 3.1.16-17810/2019

    Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvester...
  • 17 Juni 2020, 12:17

    Dnr 5.4.16-09868/2020

    Förslag till ändring av foderföreskriften (SJVFS 2018:33)