Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • 17 Juni 2022, 14:42

  Dnr 3.3.16-03903/2021

  Förslag till föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.
 • 14 Juni 2022, 10:45

  Dnr 3.4.16-09348/2022

  Förslag till ändrade föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8)
 • 03 Juni 2022, 09:11

  Dnr 4.4.17-04714/2021

  Förslag till nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.

Senast granskad: 2022-04-25