Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

  • 23 April 2021, 13:11

    Dnr 3.5.16-05685/2021

    Förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever (SJVFS 2017:13 ändrade genom SJVFS 2018:10)