Publiceringsdatum3 Juli 2024

Dnr 6.2.16-04199/2024

Förslag till uppdatering av föreskrift – obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän.

Du ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till Föreskrifter om uppdatering av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:19) om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän, med veterinärt saknr. K104.

Remissen består av:

Vi behöver dina synpunkter på förslaget senast den 12 september 2024. Skicka ditt svar per e-post. Vi ser gärna att du lämnar dina synpunkter i Word-format.
Ange ”Diarienummer 6.2.16-04199/2024” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontakt

Klara Eskilsson och Malin Larsson

Senast uppdaterad:

Till toppen