Publiceringsdatum23 Februari 2023

Dnr 4.5.17-22266/2022-1

Jordbruksverkets yttrande över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

Senast uppdaterad:

Till toppen