Publiceringsdatum16 November 2023

Dnr 4.5.17-16508/2023

Yttrande om Synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet

Senast uppdaterad:

Till toppen