Publiceringsdatum17 Juni 2024

Dnr. 3.1.17-03953/2024

Jordbruksverkets yttrande över betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72).

Senast uppdaterad:

Till toppen