Publiceringsdatum25 Juni 2024

Dnr.2.4.17-05011/2024

Jordbruksverket har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade promemoria och tillstyrker förslagen.

Senast uppdaterad:

Till toppen