Publiceringsdatum4 Juli 2024

Dnr.3.4.17-06636/2024

Jordbruksverkets yttrande över remissen av promemoria med förslag till införande av sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken (Ds 2024:5)

Senast uppdaterad:

Till toppen