Webbutbildning om AHL

Lär dig hur EU:s djurhälsoförordning (AHL) är uppbyggd och vad den innehåller genom denna webbutbildning.

Den svenska, kompletterande lagstiftningen är uppbyggd efter samma struktur som EU:s djurhälsoförordning (AHL). Därför är det bra för dig som arbetar med frågorna, till exempel om du är rådgivare, att förstå förordningens uppbyggnad och innehåll. Vårt mål är att webbutbildningen ska bidra till det.

Utbildningen består av en introduktionsdel och en del med fördjupat innehåll.

Introduktionen tar cirka 20 minuter att gå igenom och den fördjupade delen tar cirka 45 minuter.

Lämna återkoppling efter du gått webbutbildningen

Efter att du gått webbutbildningen är vi tacksamma för om du vill svara på dessa frågor.

Varför valde du att gå webbutbildningen? * (obligatorisk)
Varför valde du att gå webbutbildningen?


Vilka delar av webbutbildningen har du påbörjat? * (obligatorisk)
Vilka delar av webbutbildningen har du påbörjat?


Vilka delar av webbutbildningen har du avslutat? * (obligatorisk)
Vilka delar av webbutbildningen har du avslutat?


Hur värdefull anser du att webbutbildning varit för att öka din kompetens om AHL * (obligatorisk)
1 motsvarar inte alls värdefull och 6 motsvarar mycket värdefull
Hur värdefull anser du att webbutbildning varit för att öka din kompetens om AHL
Senast granskad: 2023-11-27

Till toppen