Tillgänglighet för den mobila applikationen Hur mår min jord?

Jordbruksverket står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur appen Hur mår min jord? uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen Hur mår min jord? inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen Hur mår min jord? som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten i Hur mår min jord?. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Appen Hur mår min jord? fungerar inte bra med skärmläsare.
  • Knappar och andra delar läses inte upp rätt eftersom de inte är korrekt uppmärkta i koden.
  • Rubriker läses inte upp rätt eftersom de inte är korrekt uppmärkta i koden.
  • Fokusordningen är inte logisk, vilket gör att man om man använder hjälpmedel kan navigeringen upplevas rörig och svår.
  • Text går att förstora men när man förstorar till 200 procent döljs en del av informationen för användaren.

Hur vi har testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Hur mår min jord?.

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast 28 oktober 2021.

Senast granskad: 2022-05-30