Tillgänglighet för e‑tjänsten Kattregistret – registrera katt

Jordbruksverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e‑tjänsten?

Sammantaget är tjänsten tillgänglig med vissa begränsningar, eftersom den fortfarande är under utveckling och saknar primära funktioner. Det kommer löpande under 2023 att genomföras analyser av tillgängligheten med till­hörande tillgänglighets­redogörelser. Tillgänglighets­arbetet kommer att pågå parallellt med utvecklingen av e-tjänsten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsten?

Om du behöver komma åt delar av e‑tjänsten som inte är tillgängliga för dig, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänstens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Innehåll som inte eller bara delvis är tillgängligt

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det kan vara svårt att läsa texterna eftersom de inte går att förstora till 200 procent. Det finns information som försvinner vid förstoring.
  • Felmeddelanden kan visas felaktigt om man navigerar med hjälp av tangentbord.
  • Skärmläsare läser upp chipnummer felaktigt.
  • Det finns felmeddelanden som försvinner vid förstoring eller zoom.
  • Rubriknivåerna i tjänsten är inte korrekta och konsekventa.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighets­problem senast den 30 augusti 2023.

Hur vi testat e‑tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e‑tjänsten Kattregistret – registrera katt.

Senaste bedömningen gjordes den 29 december 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 januari 2023.

Senast granskad: 2023-01-11

Till toppen