Upphovsrätt

Om du vill använda Jordbruksverkets grafiska material eller texter och publicera det i tryckta eller digitala kanaler behöver du förhålla dig till upphovsrätten.

Fotografier, illustrationer och vår logotyp

De flesta fotografier och illustrationer på Jordbruksverkets webbplats är skyddade enligt upphovsrättslagen. Det är alltså inte tillåtet att använda de bilderna utan tillstånd från fotografen eller illustratören.

Ansvaret för att skaffa ett sådant tillstånd ligger på var och en som använder bilderna. Du kan själv kontakta respektive fotograf, illustratör eller bildbyrå för att be om tillstånd.

Om Jordbruksverket anges som fotograf eller ägare av bilden frågar du oss om tillstånd.

Om du vill använda dig av vår logotyp måste du alltid kontakta oss först.

Pressbilder

I vårt pressrum framgår det om våra pressbilder är fria att använda eller inte. I de fall det inte framgår frågar du oss om tillstånd att använda bilden.

Texter

Texterna på vår webbplats är skrivna av anställda på Jordbruksverket. Det är Jordbruksverket som äger texterna. De uppdateras löpande utifrån att lagstiftning och regelverk ändras. Om du vill använda texter från webbplatsen ska du alltid ange Jordbruksverket som källa. Vi rekommenderar att du istället för att kopiera våra texter länkar till vår webbplats.

Öppna data

Öppna data får användas fritt men ange gärna Jordbruksverket som källa. I de fall data finansierats av någon annan, till exempel länsstyrelser, kommuner eller vattenvårdsförbund, tillkommer upphovsrätten för respektive finansiär.

Länkningspolicy

Länka gärna till jordbruksverket.se men tänk på att:

  • inte använda Jordbruksverkets logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • inte placera innehåll från vår webbplats inbäddat (frameset) på en annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur du får använda vårt upphovsrättskyddade material kan du kontakta oss. Du når vår kommunikationsenhet genom att ringa till kundtjänst.

Senast granskad: 2023-07-20

Till toppen