Certifiering, diversifiering, förädling och ökat mervärde