E-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd

Du söker först själva stödet. När du har fått ett beslut om att du får stöd så söker du utbetalning. Du söker både stöd och utbetalning i etjänsten.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Stöden finns inom de här områdena

Stöden finns inom till exempel

 • landsbygdsutveckling
 • innovationer
 • fiske och vattenbruk
 • Leader
 • skogsbruk
 • biodling.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

E-tjänsten fungerar bäst i Google Chrome

E-tjänsten fungerar bäst i den senaste versionen av Google Chrome, men den fungerar även i de senaste versionerna av Edge och Firefox.

Du kan behöva dela ut en fullmakt

Om du har ett aktiebolag, handelsbolag eller ska företräda till exempel en förening eller kommun behöver du ge dig själv en fullmakt för att kunna logga in e-tjänsten med din personliga e-legitimation.

Om någon annan ska sköta dina, ditt företags eller din organisations ärenden i e-tjänsten, behöver du ge den personen en fullmakt att företräda dig.

Instruktionsfilmer

Så här söker du stöd i e-tjänsten:

Så här söker du utbetalning i e-tjänsten:

Instruktionsfilmer med syntolkning

Syntolkad version av filmen Så här söker du stöd i e-tjänsten:

Syntolkad version av filmen Så här söker du utbetalning i e-tjänsten:

Teknisk support

Här kan du kontakta oss om du har tekniska problem med e-tjänsten för projektstöd, investe­rings­stöd och företagsstöd. Det kan till exempel vara om du har problem att lägga till utgifts­underlag eller bilagor, eller om du får meddelande om tekniskt fel.

Krav på din dator

Du kan använda e-tjänsten på de flesta moderna datorer. Du behöver:

 • en PC med operativsystem Windows 10 eller senare version
 • internetanslutning på minst 2 Mbit
 • en webbläsare – senaste versionen av Google Chrome, Edge eller Firefox
 • en skärmupplösning på minst 1024x768
 • Acrobat Reader för att öppna, spara eller skriva ut rapporter
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Det kan vara problem att göra ansökan på en Mac-dator.

Du kan använda e-tjänsten trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt.

Information om stöden som du kan söka

På sidorna under ingången Stöd hittar du information om alla stöd som finns att söka.

Tips vid problem med e-tjänsten

Om du har gjort en ansökan i fel namn eller i fel program

Om du har gjort en ansökan i ditt eget namn i stället för i föreningens, företagets eller organisationens namn, ska du fylla i blanketten Byte av sökande eller stödmottagare – ansökan om stöd. Skicka blanketten till den myndighet som handlägger ansökan om stöd eller som har fattat beslutet om stöd.

Om du har gjort en ansökan i fel program ska du göra en ny ansökan i rätt program. Kontakta sedan myndigheten som handlägger din ansökan. Be dem att sätta samma ansökningsdatum på den nya ansökan som på den ursprungliga.

Problem med bilagor och underlag i ansökan

Problem med bilagor och underlag kan bero på några olika saker.

Bilagan eller underlaget har inte bifogats till ansökan

När du valt en fil som bilaga till ansökan eller som underlag till en utgift i ansökan om utbetalning kan du ha glömt att klicka på Spara.

Bilagor eller underlag har försvunnit

Om du har laddat upp en bilaga eller ett underlag så försvinner den inte av sig självt. Du kan kontrollera vilka bilagor du har laddat upp genom att ladda ner en pdf-fil av ansökan. På sista sidan finns en lista på bilagorna. I steget ”Utgifter och finansiering” kan du se vilka underlag du lagt till dina olika utgifter genom att öppna raderna för utgifter.

Meddelande om uppladdningsfel

Om du får ett felmeddelande om att filen inte gick att ladda upp och att du inte kan göra något mer i din ansökan ska du kontakta myndigheten som handlägger din ansökan.

Ansökan om stöd finns inte när du ska söka utbetalning

Om du inte ser din ansökan om stöd när du ska söka utbetalning beror det oftast på att du inte har fått ditt beslut än. Kontakta myndigheten som handlägger din ansökan för att få veta mer.

Att ansökan inte syns kan även bero på att du loggat in med fel fullmakt.

Informationsrutan Kommunikation med myndigheten är tom

Om du inte ser någon information i rutan "Kommunikation med myndigheten" beror det förmodligen på att vi inte har registrerat dig som kund än. När detta är gjort blir informationsrutan aktiv och du kan se dina ärenden i rutan.

Att rutan är tom kan även bero på att du saknar eller har fel fullmakt.

Om du får meddelandet att ansökan inte är komplett

När du kommer till sidan "Granska och skicka in" kan du få ett meddelande om att ansökan inte är komplett. Om du inte kan komplettera med den information eller de bilagor som saknas kan du skicka in ansökan ändå och komplettera vid ett senare tillfälle.

Om du vill ändra platsen för investeringen eller projektet

Om du har skickat in en ansökan och vill ändra var du ska genomföra investeringen eller projektet måste du kontakta din länsstyrelse eller annan myndighet som handlägger din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-03-11

Till toppen