Publiceringsdatum15 Mars 2023

Kartlägg svensk sjömat

Jordbruksverket utlyser nu 5 miljoner kronor till projekt för att kartlägga blå värdekedjor inom svenskt yrkesfiske. Kartläggningar är ett steg för att stärka konkurrenskraften inom fiskenäringen. Utlysningen är öppen från den 15 mars till den 15 maj 2023.

Kartläggningar av blå värdekedjor kan leda till stärkt konkurrenskraft.

En blå värdekedja består av samtliga led från yrkesfiskare till konsument: från fångst i hav eller sjö, via försäljning och beredning, till butik eller restaurang. Utlysningen inkluderar även att identifiera restströmmar – alltså delar av fångster som vi i dagsläget inte använder för livsmedelsproduktion men som kan bli mat.

– Vi behöver väl fungerande värdekedjor som är långsiktigt hållbara – för fiskenäringens lönsamhet, miljön och klimatet, samt för möjligheterna att bo och arbeta i hela landet. Därför gäller utlysningen både fisk- och skaldjursarter som är kommersiellt gångbara i dag och arter som har potential för näringen framöver, säger Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverket.

Värdekedjan för sill, strömming och skarpsill ingår inte i utlysningen, eftersom Jordbruksverket redan gör den kartläggningen inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Utlysningen ligger inom stödet kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Senast uppdaterad:

Till toppen