Publiceringsdatum15 Maj 2023

Tänk nytt, smart och skonsamt!

Har du idéer på hur redskap för yrkesfiske kan bli mer skonsamma för klimatet, rovdjurssäkra och selektiva när det gäller fångst? Bra! Nu finns det 10 miljoner kronor att söka för innovativ utveckling.

Fiskeredskap.

Nu söker vi smartare fiskeredskap i en särskild utlysning.

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för innovativ utveckling av selektiva, klimatsmarta och arbetsmiljösäkra yrkesfiskeredskap, som också är skonsamma för havsbotten.

Målet är att stärka förutsättningarna för ett hållbart yrkesfiske med bestånd i balans. Utlysningen ligger inom stödet för innovationsprojekt inom fiske och går att söka fram till den 30 juli 2023.

Du kan inte söka stöd för utveckling av energisnåla motorer eller projekt som kopplar till beståndsundersökningar.

Senast uppdaterad:

Till toppen