Publiceringsdatum7 November 2023

Datainsamling – insats av strategisk betydelse

EU ställer krav på att alla medlemsländer ska utse en insats av strategisk betydelse i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027. Jordbruksverket har valt ut åtgärden för datainsamling.

Kräftor och protokoll.

Insamlad data säkerställer kunskapsunderlag för att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik.

– Syftet med datainsamlingen är att ta fram kunskap­sunderlag till fiskeri­förvaltningen för att kunna genomföra EU:s gemensamma fiskeri­politik. Det gör vi genom att samla in, förvalta och tillgängliggöra miljörelaterade-, sociala- och ekonomiska data, berättar Karin Bendz på EU‑programenheten på Jordbruksverket.

För att skapa förutsättningar för detta finns Data Collection Framework som styr hur EU‑länderna ska samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket, vattenbruket och beredningsindustrin.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för olika delar i datainsamlingen.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för genomförandet och samordningen av det nationella datainsamlings­programmet. Jordbruksverket ansvarar för insamlingen och rapporteringen av data för vattenbruket och berednings­industrin, medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för yrkesfisket och fritidsfisket.

Datainsamlingen finansieras till 60 procent av europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. De datainsamlingsaktiviteter som genomförs eller ska genomföras finns beskrivna i Sveriges fleråriga arbetsplan.

– Att en åtgärd utses till en insats av strategisk betydelse innebär att den omfattas av särskilda övervaknings- och kommunikationsåtgärder, bland annat ska vi anordna ett kommunikationsevenemang under programperioden, förklarar Karin Bendz.

Exempel på projekt

Exempel på projekt inom åtgärden för datainsamling:

  • Öka kunskapen om bifångster. Målet med projektet är att öka kunskapen om bifångster både vad gäller fisk, tumlare, säl och fågel.
  • Regionala arbetsplaner – avtal mellan medlemsstaterna i en region. Syftet är att formalisera avtal mellan medlemsländer i en viss region bland annat för att få ökad harmonisering och kvalitet av data.
  • Implementering av ny teknik, till exempel genetisk provtagning för att se beståndstillhörighet; bild och videoteknik för att kostnadseffektivt öka täckningsgrad i provtagning, öka användning av akustiska metoder. Målet är att också gå mot fler icke-dödande datainsamlingsmetoder.
  • Magprovtagning – provtagning av fiskars maginnehåll i syfte att bättre förstå den marina näringsväven.
  • Insamling av data gällande ekonomiska och sociala variabler för yrkesfisket, vattenbruket och beredningsindustrin, vilket bland annat innefattar omsättning, förädlingsvärde, lönsamhet, sysselsättningseffekter och kostnadsstruktur.
  • Insamling av data gällande fritidsfisket i Sverige, innefattar bland annat antal utövare, fångst, målart och redskapsanvändning.

Senast uppdaterad:

Till toppen