Publiceringsdatum15 April 2024

Två nya utlysningar inom fiske och vattenbruk

Nu kan du söka pengar för att stärka det svenska vattenbrukets förmåga att upptäcka olika risker i tid. Samtidigt öppnas även möjligheten att få stöd för att kartlägga data för innehåll av dioxin i pelagisk fisk i Östersjön. Sammanlagt utlyser Jordbruksverket 26 miljoner kronor.

Nu öppnar Jordbruksverket två nya utlysningar.

I dag öppnar Jordbruksverket två nya utlysningar i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet. Båda stöden går att söka till den 16 juni 2024.

25 miljoner till övervakning inom vattenbruk

Genom att utveckla nya tekniker och processer för övervakning ska det svenska vatten­bruket få bättre förutsättningar att kunna vidta åtgärder mot olika risker. Målsättningen är att förbättra övervakningen av bland annat miljö, djurvälfärd och smittor. För att kunna få stöd ska projekten bidra med nytta till fler än ett enskilt vattenbruksföretag.

– Syftet med den här utlysningen är att stötta projekt som bidrar till en mer konkurrens­kraftig vattenbruks­näring, genom att i tid få möjlighet att agera om det uppstår risker för exempelvis smittor eller miljöproblem, säger Cecilia Landström, ställföreträdande enhets­chef på Jordbruksverkets närings­utvecklings­enhet.

Kartläggning av data om dioxiner i fisk

Jordbruksverket utlyser samtidigt 1 miljon kronor för att bland annat kartlägga data som gäller dioxin i pelagisk fisk som fångats i Östersjön. Utlysningen gäller för sill, strömming och skarpsill i Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet.

– Målsättningen med att sammanställa kunskap om PCB är att en större andel av svensk­fångad fisk ska kunna bli mat, och därmed stärka konkurrens­kraften för yrkesfisket och berednings­industrin, säger Elin Gunve, samordnare på Jordbruksverkets närings­utvecklings­enhet.

Senast uppdaterad:

Till toppen