Publiceringsdatum17 Juni 2024

Stöd för pingers för ett fortsatt garnfiske längs sydkusten

Den 1 oktober 2024 införs krav på användning av ljud­skrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten. Syftet är att skydda östersjö­tumlaren från att fastna i fiskeredskap. Nu kan yrkes­fiskare söka stöd för att utrusta sina garn med pingers.

Fiskebåt på havet med måsar runt omkring.

Yrkesfiskare kan söka stöd för att utrusta sina garn med pingers, som är en slags ljudskrämmare. Syftet är att skydda Östersjötumlare från att fastna i fiskeredskap. Bild: Malcolm Hanes

Östersjötumlaren, som är en av världens minsta valar, är akut hotad. För att skydda tumlaren blir det från och med den 1 oktober obligatoriskt med pingers för att få bedriva garnfiske längs den svenska sydkusten.

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att köpa in pingers. Jordbruksverket utlyser 1,1 miljoner kronor inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmets stöd investeringar ombord.

– Syftet med stödet är att bidra med förutsättningar till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske. Svenskt fiske är viktigt för vår inhemska produktion av livsmedel, säger Cecilia Landström på Jordbruksverkets vattenbruks- och fiskerinäringsenhet.

För småskaliga kustfiskare är stödet 80 procent av de stöd­berättigade kostnaderna och för övriga 40 procent.

Stödet går att söka till den 4 augusti 2024.

Senast uppdaterad:

Till toppen