Odla hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen.

Du måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd

För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­­produktion.

Godkända hampasorter

EU bestämmer vilka hampasorter som är godkända för odling. Du måste odla en godkänd sort för att kunna få gårdsstöd. För alla de godkända sorterna är halten tetrahydrocannabinol (THC) högst 0,30 procent.

Godkända hampasorter 2023

Godkända hampasorter 2023

Sortbenämning

Godkänd i land, upprätthållare

Adzelvieši

LV 188

Alive SK

LT 208

AMX

BG 9

Armanca

RO 1002

Asso

IT 15

Austa SK

LT 202, LV 208

Balaton

HU 149424

Beniko

NL x, PL 1109

Bialobrzeskie

CZ x

Białobrzeskie

PL 893

Cannakomp

HU 149424

Carma

IT 1532

Carmagnola

IT 15

Carmaleonte

IT 15

CFX-2

LV 212

Chamaeleon

NL 391

Codimono

IT 15

CRS-1

LV 212

CS

IT 15

Dacia Secuieni

RO 1018

Delta-405

ES 275

Delta-llosa

ES 275

Dioica 88

FR S15085

Djumbo 20

FR S15085

Earlina 8 FC

FR S15085

Eletta Campana

IT 15

Enectarol

NL 1119

Epsilon 68

FR S15085

Estica

EE 166

Fedora 17

FR S15085

Felina 32

FR S15085

Férimon - Ferimon

FR S15085

Fibranova

IT 15

Fibrante

IT 15

Fibrol

HU 149424

Fibror 79

FR S15085

Finola

FI 6157

Fiona

SI 34

Fukal

SI 597

Futura 75

FR S15085

Futura 83

FR S15085

Glecia

IT 1324

Gliana

IT 1324

Glyana

PL 1167

Helena

SI 160

Henola

PL 893

Ivory

NL 722

KC Bonusz

HU 149424

KC Dora

HU 214212

KC Virtus

HU 149424

KC Zuzana

HU 149424

KCA Borana

HU 149424

Kompolti

HU 151322

Kompolti hibrid TC

HU 149424

Lipko

HU 151322

Loja

LV 210

Lovrin 110

RO 1002

Mara 21

RO 1156

Marcello

NL 722

Marina

SI 160

Markant

NL 722

Matrix

PL 589

MGC 1013

NL 1083

Midwest

BG 10

Mietko

PL 589

Monoica

CZ 1272, HU 149424

Muka 76

FR S15085

Nashinoïde 15

FR S15085

Northwest

BG 10

OGK

BG 9

Olivia

RO 1018

Orion 33

FR S15085

Ostara 9

FR S15085

Pain killer

BG 9

Pūriņi

LV 188

Rajan

PL 893

Ratza

RO 1018

Santhica 23

FR S15085

Santhica 27

FR S15085

Santhica 70

FR S15085

Secuieni Jubileu

RO 1018

Silvana

RO 1002

Sofia

PL 1231

Stara Prekmurska

SI 597

Strawberry H

BG 9

Strawberry K

BG 9

Succesiv

RO 1018

Teodora

RO 1002

Tiborszallasi

HU 149424

Tisza

HU 214212

Tygra

PL 893

Uniko B

HU 151322

Uso-31

NL x

Villanova

IT 1495

Wielkopolskie

PL 589

Wojko

PL 893

Zenit

RO 1018

Så söker du gårdsstöd

Du söker gårdsstöd genom att skicka in en SAM-ansökan. Det gör du i vår e-tjänst SAM Internet.

Om du inte tidigare har sökt gårdsstöd behöver du kontakta länsstyrelsen för att få ett kundnummer.

I kartorna ska du rita ett skifte där du ska ha din hampaodling och ange grödkod 42 för hampa.

Om du har frågor om hur du ansöker kan du kontakta länsstyrelsen.

Vill du ha gårdsstödet utbetalat finns det fler villkor

Om du har minst 4 hektar jordbruksmark kan du ha rätt till gårdsstöd. För att få fullt gårdsstöd behöver du följa alla villkor för gårdsstödet. Det finns dessutom särskilda villkor för hampaodling som du behöver följa för att få stödet utbetalat:

  • Hampan du odlar ska finnas på listan över godkända sorter och sås i renbestånd.
  • Hampan får skördas tidigast efter avslutad fröbildning eller 10 dagar efter blomningens slut.
  • Du måste styrka att du odlar en godkänd sort. Det gör du genom att skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna till länsstyrelsen. Du kan också skicka in annan likvärdig dokumentation. Senast den 30 juni ska etiketterna ha kommit in till länsstyrelsen. Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av årets huvudgröda ska du i stället skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna senast den 31 juli. Om du skickar in dem för sent så underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • I SAM-ansökan ska du redovisa vilka skiften du ska så med respektive sort och uppgifter om hur många kilo utsäde du ska så per hektar på respektive skifte med hampa. Sista ansökningsdag är den 13 april. Om uppgifterna inte finns med i din ansökan senast den 13 april underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av huvudgrödan ska du ange på vilka skiften som du tänker så in hampa. Det gör du under övriga upplysningar i SAM Internet.

På sidan om gårdsstöd hittar du information om vilka villkor du behöver följa för att få gårdsstöd.

Senast granskad: 2023-01-26