Krisstöd till jordbruks­företag 2023

Jordbrukare med vissa vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor eller nötkreatur har fått ta del av krisstödet som EU och regeringen beslutat om för att kompensera för vårens och sommarens ogynnsamma väder­förhållanden 2023. Utbetalningarna av stödet gjordes i december 2023 och januari 2024.

Beslutsbrev i slutet av februari

Du som är berättigad till krisstöd har fått pengarna utbetalade till ditt konto i december eller januari. I slutet av februari skickades alla beslutsbrev ut. I brevet ser du hur många hektar och/eller djurenheter du har fått stöd för.

På Mina sidor kan du se det belopp du har fått. Du ser det på sidan Utbetalningar och avräkningar.

Då detta är ett brett stöd som når många jordbrukare blir beloppen i vissa fall väldigt små. De som har få djurenheter eller små ytor med vårsådda grödor kan få belopp som är under 100 kronor. Alla belopp oavsett storlek har betalats ut, eftersom vi i detta stöd inte haft möjlighet att sätta någon lägsta belopps­gräns.

Vem kan få stöd?

Stödet har gått till de som har nötkreatur eller vissa vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor. Har du både nötkreatur och vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor får du stöd för båda delarna.

Vårsådda spannmåls- och oljeväxtgrödor som ger rätt till stöd

Gröda

Grödkod

Korn (vår)

2

Havre

3

Vete (vår)

5

Blandsäd (stråsädes­blandningar)

12

Blandsäd (spannmåls-/baljväxt­blandning), mer än 50 procent

13

Stråsäd till grönfoder/ensilage

16 (Under­gröd­koder 2, 3, 5, 12, 13, 29)

Raps (vår)

21

Ryps (vår)

23

Rågvete (vår)

29

Oljelin

40

Stödet baseras på 2023 års ansökningar av gårdsstöd respektive nötkreaturs­stöd. Det innebär att du inte har behövt göra en särskild ansökan för att ta del av stödet.

Villkor för stödet

Vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor

Du ska för stödår 2023 ha beviljats gårdsstöd för någon av de ovan angivna grödkoderna. Stödet betalas ut för de arealer av ovanstående grödkoder som beviljats gårdsstöd.

Nötkreatur

Du ska för stödår 2023 ha beviljats nötkreaturs­stöd. Det är de djurenheter som berättigar till stöd i nötkreaturs­stödet som ger rätt till detta stöd.

Förskotts­utbetalning om beslut inte är fattat för gårdsstöd eller nötkreaturs­stöd

Om handläggningen av din ansökan om gårdsstöd eller nötkreaturs­stöd inte hinner bli klar före krisstödet beslutas kommer vi att betala ut pengarna i förskott baserat på dina ansökta uppgifter. Sista dag att betala ut krisstöd är den 31 januari 2024 och därför kan vi behöva göra förskotts­utbetalningar.

Så mycket kan du få i stöd

För varje hektar vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor är stödet 234,39 kronor.

För varje djurenhet av nötkreatur är stödet 79,72 kronor.

Så kan du se hur många hektar eller djurenheter du har

I SAM Internet kan du i rapporten Summering av areal se hur stor areal du sökt stöd för och under rubriken Per gröda finns areal per grödkod. I tabellen ovan ser du vilka grödkoder man kan få krisstödet för.

Antal djurenheter har vi tagit från nötkreaturs­registret, CDB. Du har fått brevet Meddelande om djur och djurenheter under räknings­perioden för stödår 2023. I det står hur många djurenheter du hade under räknings­perioden och som du får både nötkreaturs­stöd och krisstöd stöd för. När du får beslutsbrevet för nötkreaturs­stödet kan du även se antal djurenheter i det.

Genom att multiplicera antal hektar eller djurenheter med beloppen ovan, så kan du se ungefär hur mycket pengar du får i krisstöd.

Utbetalning av stödet

Vi betalade ut stödet den 22 december 2023. De som inte fick utbetalningen det datumet fick den vid utbetalnings­tillfälle 2, den 19 januari eller vid utbetalnings­tillfälle 3, den 26 januari. Vilket datum du fick utbetalningen beror på när ditt beslut om gårdsstöd och/eller nötkreatursstöd fattades.

Kontrollera dina kontouppgifter

Tänk på att du behöver ha rätt kontonummer registrerat hos oss för att vi ska kunna betala ut stödet till dig. Detta anmäler du enklast via Mina sidor. Du gör ändringen på sidan som heter Kunduppgifter. Du kan också anmäla kontonummer via en blankett.

Senast den 15 januari måste du ha ett kontonummer registrerat hos oss, annars kommer du inte att kunna få krisstöd.

Kontroll av stödet

Stödet kontrolleras genom de ordinarie kontrollerna av gårdsstödet och nötkreaturs­stödet. Inga ytterligare kontroller tillkommer i detta stöd.

Du kan behöva betala tillbaka

Om du får ett återkrav på ditt gårdsstöd och/eller nötkreaturs­stöd och därmed är berättigad till färre hektar och/eller färre djurenheter kommer du även att behöva betala tillbaka krisstödet.

Om du fått krisstödet utbetalat i förskott och beslutet för gårdsstödet och/eller nötkreaturs­stödet visar att du är berättigad till färre hektar och/eller färre djurenheter än vad du fått krisstöd för kan du behöva betala tillbaka det felutbetalda beloppet.

Därför behövs ett stöd till jordbrukssektorn

Under våren och försommaren 2023 var vädret ogynnsamt för grödorna i stora delar av landet. Kyla och nattfrost följdes av värme och torka fram till slutet av juni. Jämfört med torkan 2018 har det varit 2–3 grader svalare, men torkan var svårare under maj–juni i hela landet.

Under den senare delen av sommaren regnade det mer än normalt. Den torka som inledde odlings­säsongen ersattes med vattenmättade marker och till viss del översväm­ningar.

Såväl torkan som regnet har och kommer att påverka många jordbruks­företag ekonomiskt. Det kan till exempel bli brist på foder av bra kvalitet, svårigheter att skörda vall och spannmål och det kan även bli svårt att så höstgrödor.

Pengar från EU

I början av juli 2023 beslutade EU att använda krisreserven och fördela medel till 22 medlems­länder. Sveriges del av krisreserven är cirka 66 miljoner kronor. Regeringen skjuter också till cirka 127 miljoner i nationell finansiering.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-02-22

Till toppen