Grundvillkor – Mark­täckning på sluttande åker­mark

Du som har åker­mark som lutar kraftigt och ligger i an­slut­ning till en sjö, ett vatten­drag eller hav ska efter skörden lämna marken bevuxen eller med stubb under hösten och vintern. Syftet med grund­villkoret är att minska jord­erosion och för­luster av växt­näring, och att bi­behålla jord­strukturen.

Gäller mark med viss lutning

Om du har åker­mark som lutar mer än 15 procent och ligger i an­slut­ning till en sjö, ett vatten­drag eller havet så ska du efter skörden lämna marken bevuxen eller med stubb under hösten och vintern. Det minskar jord­erosion och för­lusterna av växt­näring, och gör att marken lättare kan bi­behålla jord­strukturen.

Lämna marken bevuxen eller med stubb efter skörd

Du ska lämna marken bevuxen eller med stubb under den tid grund­villkoret gäller. Du får inte jord­bearbeta marken under den perioden.

När och var grund­villkoret gäller

Grund­villkoret gäller i hela landet, mellan den 15 september och 15 februari.

Författningar

Senast granskad: 2023-01-26