Grundvillkor – Skydd av fåglar

Du som har häckar på jordbruksmark eller solitärträd som är grund­villkors­element får inte klippa dessa under fåglars häcknings­säsong. Syftet med förbudet är att inte störa fåglar under deras häcknings­säsong.

Kravet gäller mellan den 1 april och den 15 augusti

Du får inte beskära solitär­träd som är grund­villkors­element eller häckar på jordbruksmark under fåglars häcknings- och uppfödnings­period. Denna period börjar den 1 april och slutar den 15 augusti.

Kravet gäller vissa träd och häckar

Kravet gäller solitär­träd som är grund­villkors­element.

Kravet gäller även häckar på jordbruksmark i hela landet. Häckar definieras i detta samman­hang som:

En minst 5 meter lång, tätt växande rad med flera buskar eller träd som är för­grenade från mark­nivå; vanligen för att utgöra ett skydd eller av­gränsa ett område eller mark­stycke.

Författningar

Söker efter 2022:29

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen