Vall

När du söker jordbrukarstöd finns det olika krav på hur vallen ska se ut. Kraven på vallen beror på vilka stöd du söker och vilken grödkod du använder.

De här stöden kan du söka

Du kan söka följande stöd för den vall du odlar:

 • gårdsstöd
 • miljöersättning för vallodling
 • kompensationsstöd
 • ersättning för ekologisk produktion.

Vallar som du redovisar med grödkod 49 kan du inte söka följande stöd för:

 • miljöersättning för vallodling
 • ersättning för ekologisk produktion.

Om du tänker söka ersättning för ekologisk produktion och vallodling eller kompensations­stöd på samma skifte, tänk då på att vallen måste uppfylla de högsta kraven, det vill säga kraven för vallodling respektive ekologisk produktion.

Om du har vallar med vallodling som har liggetid kvar, låt dem ligga tiden ut. Lägg inte till nya vallar om du inte är säker på att de uppfyller kraven.

Grödkoder för vall

Vilken grödkod du ska använda beror på vad din vall består av och hur du sköter den. De grödkoder som finns för vall är 6, 49, 50, 57, 58, 59 och 62.

Det ska vallen bestå av

Vall är en gröda på åkermark som ursprungligen är insådd med vallgräs, vallbalj­växter eller en blandning av dessa. Dessutom får smakliga smalbladiga gräs och örter ingå. Kraven på vad vallen ska bestå av varierar beroende på vilket stöd du söker och vilken grödkod du använder. Smakliga örter och insekts­främjande fröblandning får blandas in vid sådden av slåtter- och betesvall. Rörflen får ingå i grödan om den sköts som en vall och används som foder.

Gårdsstöd

Om du söker gårdsstöd finns inga särskilda krav på vad vallgrödan ska bestå av. Du kan alltså få stöd för alla grödkoder som finns för vall.

Miljöersättning för vallodling

Om du söker miljöersättning för vallodling ska vallen bestå av vallgräs, vallbalj­växter eller en blandning av dessa och ha ett fodervärde. Det får ingå smakliga smalbladiga gräs och örter, men de får inte vara dominerande. Rörflen får ingå om den sköts som vall. Vallgrödor som kan vara godkända för miljöersättningen är grödkod 6, 50, 57, 59 och 62.

Kompensationsstöd

Om du söker kompensationsstöd finns inga särskilda krav på vad vallgrödan ska bestå av, med undantag för frövallar som endast får bestå av en sorts vallgräs eller vallbalj­växter. Däremot ingår olika grödkoder i olika typer av jordbruk och skötsel­villkoren kan därför skilja sig åt:

 • Vallgrödor som räknas som grovfoder­gröda har grödkod 6, 49, och 50 (jordbruk av typ 1, 2, 3 eller 5, beroende på djurtäthet).
 • Frövallar räknas som växtodlings­gröda och har grödkod 58, 59 och 62 (jordbruk av typ 4).
 • Vallgröda som du levererar till vallfodertork och redovisar som grödkod 57 räknas som extensiv gröda (jordbruk av typ 5).

Ersättning för ekologisk produktion

Om du söker ersättning för ekologisk produktion ska vallen bestå av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. Dessutom får smakliga smalbladiga gräs och örter ingå. Smakliga örter och insekts­främjande fröblandning får blandas in vid sådden av vallen.

Om du söker ersättning för djurhållning med grödkod 6, 50 och 57 är det krav på att vallgrödan ska ha ett fodervärde. Frövallar, grödkod 58, 59 och 62, får endast bestå av en sorts vallgräs eller vallbaljväxter och det är den enda vall som är godkänd i ersättningen för växtodling.

 • Vallgrödor som är godkända för ersättning för växtodling har grödkod 58, 59 och 62.
 • Vallgrödor som är godkända för ersättning för djurhållning har grödkod 6, 50, 57, 58, 59 och 62.

Frågor och svar

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen