Vall

När du söker jordbrukarstöd finns det olika krav på hur vallen ska se ut. Kraven på vallen beror på vilka stöd du söker och vilken grödkod du använder.

De här stöden kan du söka

Du kan söka följande stöd för den vall du odlar:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • miljöersättning för vallodling
 • kompensationsstöd
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Vallar som du redovisar med grödkod 49 kan du inte söka följande stöd för:

 • miljöersättning för vallodling
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Grödkoder för vall

Vilken grödkod du ska använda beror på vad din vall består av och hur du sköter den. De grödkoder som finns för vall är 6, 49, 50, 57, 58, 59 och 62.

Det ska vallen bestå av

Vall är en gröda på åkermark som ursprungligen är insådd med vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. Kraven på vad vallen ska bestå av varierar beroende på vilket stöd du söker och vilken grödkod du använder.

Gårdsstöd och förgröningsstöd

Om du söker gårdsstöd och förgröningsstöd finns inga särskilda krav på vad vallgrödan ska bestå av. Du kan alltså få stöd för alla grödkoder som finns för vall.

Miljöersättning för vallodling

Om du söker miljöersättning för vallodling ska vallen bestå av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa och ha ett fodervärde. Det får ingå smakliga smalbladiga gräs och örter, men de får inte vara dominerande. Rörflen får ingå om den sköts som vall. Vallgrödor som kan vara godkända för miljöersättningen är grödkod 6, 50, 57, 59 och 62.

Kompensationsstöd

Om du söker kompensationsstöd finns inga särskilda krav på vad vallgrödan ska bestå av, med undantag för frövallar som endast får bestå av en sorts vallgräs eller vallbaljväxter. Däremot ingår olika grödkoder i olika typer av jordbruk och skötselvillkoren kan därför skilja sig åt:

 • Vallgrödor som räknas som grovfodergröda har grödkod 6, 49, och 50 (jordbruk av typ 1, 2, 3 eller 5, beroende på djurtäthet).
 • Frövallar räknas som växtodlingsgröda och har grödkod 58, 59 och 62 (jordbruk av typ 4).
 • Vallgröda som du levererar till vallfodertork och redovisar som grödkod 57 räknas som extensiv gröda (jordbruk av typ 5).

Ersättningar för ekologisk produktion

Om du söker ersättning för ekologisk produktion eller ersättning för omställning till ekologisk produktion ska vallen bestå av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. Om du söker ersättning för djurhållning med grödkod 6, 50 och 57 är det krav på att vallgrödan ska ha ett fodervärde. Frövallar, grödkod 58, 59 och 62, får endast bestå av en sorts vallgräs eller vallbaljväxter och det är den enda vall som är godkänd i ersättningen för växtodling.

 • Vallgrödor som är godkända för ersättning för växtodling har grödkod 58, 59 och 62.
 • Vallgrödor som är godkända för ersättning för djurhållning har grödkod 6, 50, 57, 58, 59 och 62.

Frågor och svar

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast granskad: 2022-01-24