Överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande

Det finns mycket att tänka på inför en överlåtelse, framför allt beroende på när under året överlåtelsen sker. Om du tar över en hel SAM‑ansökan eller bara delar av ett företag påverkar också vad du behöver göra.

Om överlåtelsen sker före SAM‑ansökansperioden

Om du tar över mark eller djur före SAM‑ansökansperioden startar, vilket vanligtvis är i början av februari, kan du som tar över själv göra årets SAM‑ansökan. Det minskar risken för att utbetalningen försenas. I SAM Internet finns information om hur du lägger till djur och mark i din ansökan.

Om du tar över ett åtagande

Om du tar över ett åtagande ska du anmäla övertagandet till din länsstyrelse på blankett.

Blanketten gäller även ersättningar för ekologisk produktion. För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärds­ersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

Det är också bra att skriva under övriga upplysningar i SAM‑ansökan vilka åtaganden som du tar över och söker utbetalning för.

Om överlåtelsen sker under SAM‑ansökansperioden

För dig som överlåter

 • Du ska ta bort de djur och den mark som du ska överlåta ur SAM‑ansökan. Om du redan har hunnit lämna in SAM‑ansökan måste du senast sista ansökningsdag ändra i SAM‑ansökan och ta bort de djur och den mark som du har överlåtit.

För dig som tar över

 • Du ska ta med alla djur och all den mark som du tar över i SAM‑ansökan.
 • Du ska anmäla till din länsstyrelse om du också tar över åtagande. Du gör anmälan senast den 15 juni på blankett.
  Blanketten gäller även ersättningar för ekologisk produktion.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärdsersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.
 • Det är också bra att skriva under övriga upplysningar i SAM‑ansökan vilka åtaganden som du tar över och söker utbetalning för.
 • Om övertagandet gäller vallodling ska du redovisa i SAM‑ansökan vilka skiften du söker utbetalning för.
 • Om du tar över ett åtagande för minskat kväveläckage ska du redovisa i SAM‑ansökan vilka skiften du söker utbetalning för. Du ska också redovisa för vilka skiften du söker fånggröda eller vårbearbetning.

Om överlåtelsen sker efter SAM‑ansökansperioden

Om överlåtelsen gäller hela SAM‑ansökan

För dig som tar över

 • Om du ska ta över överlåtarens hela SAM‑ansökan, det vill säga alla stöd, ersättningar, utbetalningar och åtaganden ska du skicka in en blankett till din länsstyrelse. Du behöver göra det här innan länsstyrelsen börjar fatta beslut om utbetalning. När länsstyrelsen börjat fatta beslut om en ansökan går det inte längre att ta över en SAM‑ansökan.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärdsersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

För dig som överlåter

 • Du ska ta bort de djur och den mark som du har överlåtit ur SAM‑ansökan. Det måste du göra senast sista ändringsdag, det vill säga senast den 15 juni.

För dig som tar över

 • Du ska lägga till de djur och den mark som du tar över i SAM-ansökan. Det måste du göra senast sista ändringsdag, det vill säga senast den 15 juni.
 • Du ska anmäla till din länsstyrelse om du också tar över åtagande. Du gör anmälan senast den 15 juni på blankett. Blanketten gäller även ersättningar för ekologisk produktion.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärdsersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

När överlåtelsen gäller åtaganden

Om du har ett åtagande sedan tidigare och tar över ett åtagande inom samma ersättning från någon annan slås de ihop till ett åtagande. Åtagandet får åtagandeperioden från det åtagandet som gäller längst. Både ny och gammal mark får en och samma åtagandeperiod.

För ersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar och ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar kommer varje enskild mark i åtagandet att behålla sin period.

Jag ska ta över mark som hade ett åtagande som gick ut 2021. Hur gör jag för att ta över åtagandet med förlängning?

Om du ska ta över en hel eller delar av en SAM-ansökan som innehåller en förlängning så ska du skicka in en blankett till länsstyrelsen.

Om den som överlåter har skickat in sin SAM-ansökan och svarat Ja på frågan om förlängning ska du använda blanketten för överlåtelser för att ta över ansökan om förlängning av åtagande.
Om den som tar över vill ändra svaret till nej, ska ni skriva under D3 i blanketten att svaret ska ändras till Nej och redovisa för vilket åtagande det gäller.
Det är också bra om du som tar över skriver under Övriga upplysningar i din egen SAM-ansökan vilka åtaganden du vill förlänga och söker utbetalning för eller om ni ändrat svaret i blanketten.

Om den som överlåter inte har med marken i sin SAM-ansökan, eller redan har svarat nej på frågan om förlängning, ska du som tar över ta med marken i din SAM-ansökan och skriva under Övriga upplysningar vilket åtagande du vill förlänga samt vilken mark som ska ingå i ansökan om utbetalning.

Om du ska söka gårdsstöd för marken du tar över

Om du tar över mark och vill söka gårdsstöd för den kan du behöva fler stödrätter. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha 1 stödrätt.

Stödrätter förs inte över automatiskt när du för över mark i SAM‑ansökan. Den person du köper eller hyr stödrätter av måste anmäla överföringen till oss. E‑tjänsten för överföring av stödrätter finns på Mina sidor.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast granskad: 2022-01-25