Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möteshandlingar från övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet

Hitta på sidan

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa protokoll och dokument från tidigare möten kan du ringa till kundtjänst eller mejla till registratorn.

Senast uppdaterad: 2020-06-01