Pengar från EU – använd EU‑logotyp

När pengarna till ett projekt kommer från en EU-fond ska EU-logotypen alltid vara väl synlig i informationsmaterialet.

När du informerar om ditt projekt ska det framgå att pengarna kommer från EU. Du ska använda den EU-logotyp som gäller för den fond som ditt projekt får pengar ifrån. EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Visa vilken EU-fond du får pengar ifrån

Det finns en EU-logotyp för varje fond:

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden

När du informerar om ett projekt som är finansierat av mer än en fond, ska du använda dig av den gemensamma logotypen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Logotyp för landsbygdsprogrammet

Projekt i landsbygdsprogrammet får pengar ifrån Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och därför är det den logotypen som ska användas.

Om du får pengar från havs- och fiskerifonden

Projekt som får pengar från havs- och fiskerifonden måste inte ha vare sig EU-logotyp eller leaderlogotyp. Men det är värdefullt att informera om att EU är med och finansierar projekten genom att använda EU-logotypen för havs- och fiskerifonden, samt leaderlogotypen om det är ett leaderprojekt.

Logotyp för lokalt ledd utveckling

Inom lokalt ledd utveckling kan du söka stöd från följande fyra fonder:

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden
 • Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakta ditt leaderkontor för att få veta vilken fond ditt projekt tillhör. Är det ett leaderprojekt ska även leaderlogotypen finnas med bredvid EU-logotypen.

Så använder du EU-logotypen

Alla handlingar och tryckt material om ett projekt, både det som är för allmänhet och det som är för deltagare, ska innehålla logotypen och information om att projektet fått pengar från EU. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och filmer. Längre ner kan du läsa om vad som gäller för webbsidor och sociala medier.

Om du informerar i samarbete med en myndighet och myndighetens logotyp finns med i materialet, ska EU-logotypen sitta på framsidan av produkten. Om andra företags eller organisationers logotyper finns med ska EU-logotypen vara minst lika stor som den största av dessa logotyper.

Om informationen trycks i en bok ska logotypen sitta på bokens titelsida. Det är där titel, författare och viss annan information brukar stå, oftast på sidan två eller tre. Om boken inte har någon titelsida ska logotypen placeras på framsidan.

EU-logotyp på webbsidor

Om du har en webbplats och får pengar från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, regionala utvecklingsfonden eller socialfonden ska EU-logotypen i färg finnas på de webbsidor som innehåller information om projektet.

Det ska också finnas information om vilken fond pengarna kommer ifrån och en kort beskrivning av projektet eller investeringen, samt dess syfte och resultat. Logotypen ska vara i färg. EU-logotypen ska synas på webbsidan utan att användaren behöver skrolla (gäller för regional- och socialfonden). Är det ett leaderprojekt ska även leaderlogotypen synas på webbsidan. Om andra logotyper förekommer, utöver EU-logotypen, ska den visas i minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av de andra logotyperna.

Om du får över 500 000 euro och insatsen omfattar en investering ställs större krav på informationen på webbplatsen

Om du har en webbplats för den verksamhet du söker stöd för och får 500 000 euro eller mer i stöd, ska minst 25 procent av utrymmet på en av webbsidorna innehålla

 • en beskrivning av projektet eller investeringen som du får pengar för
 • EU-logotyp, och om det är ett leaderprojekt även en leaderlogotyp
 • information om att pengarna delvis kommer från EU.

EU-logotyp i sociala medier

Facebooksidor som skapats för projektet ska också innehålla EU-logotyp och information om att projektet fått pengar från en av EU-fonderna. Andra sociala medier är undantagna från kravet på logotyp.

Då behöver du inte använda EU-logotypen

Material som ett projekt tar fram, men som inte innehåller någon information, behöver inte ha med EU-logotypen eller leaderlogotypen. Kravet på hänvisning till berörda fonder gäller exempelvis inte på mindre reklamföremål.

Logotyper för nedladdning

Varje filformat finns i både färg och svartvit. För att ladda ner logotyper kan du behöva högerklicka på länkarna och välja Spara som. Logotypen ska alltid placeras mot en vit bakgrund.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Hos Tillväxtverket finns mer information om hur du ska använda logotypen för den regionala utvecklingsfonden.

Europeiska socialfonden

Hos ESF-rådet finns mer information om hur du ska använda logotypen för socialfonden.

Logotyper för Leader

Senast uppdaterad: 2022-05-17