Tillsammans stoppar vi svinpesten!

Håll vildsvinen på avstånd från dina grisar

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Men det finns mycket du kan göra för att skydda dina grisar. Mata dem med kontrollerat foder, aldrig med hushållsavfall. Skydda dem från närkontakt med vildsvin. Och se till att dina besökare använder skyddskläder i djurstallarna. Då är du med och stoppar smittan – tack för din insats!

Hjälp oss att sprida budskapet – dela filmen till andra som har grisar!