Ökad exportmognad för svenska livsmedelsföretag

Jordbruksverket har upphandlat fem så kallade exportlotsar 2020–2024, som genom skräddarsydda informationsinsatser riktade mot småskaliga svenska livsmedelsföretag på landsbygden ska främja svensk livsmedelsexport.

Uppdraget ligger inom den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att ge den svenska livsmedelsexporten förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader. Målgruppen i detta uppdrag, det vill säga småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden, ska genom information och stöd få verktyg att utveckla sin verksamhet mot internationella marknader, öka sin exportmognad och därmed bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten.

Exportlotsarna avslutar sina uppdrag i juni 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Till toppen