Främjande av måltidsturism, matkultur, mathantverk och småskalig livsmedelsförsörjning

Som en del i vårt arbete för att främja livsmedelsproduktionen gör vi insatser riktade till småskaliga livsmedelsproducenter, mathantverkare och måltidsturismföretag. Målet är att Sverige ska ha konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden.

Vi genomför främjande insatser som syftar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i hela landet. Detta bidrar i sin tur till landsbygdsutveckling och till att öka Sveriges försörjningsgrad och beredskap.

Insatserna görs genom utlysning och upphandling av medel inom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och utifrån den strategiska planen för Sveriges jordbrukspolitik (CAP 2023–2027). Inom den strategiska planen för område livsmedel och besöksnäring prioriteras följande områden:

  • måltidsturism
  • matkultur och mathantverk
  • lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling.

Insatser som möter behov inom näringen

Vårt främjande arbete för måltidsturism, matkultur, mathantverk, lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling sker enligt en metod framtagen inom Nationell kompass för mat, dryck och lokal livsmedelskedja. Målet är att genom behovsinsamling och kunskapsspridning uppnå träffsäkra och effektiva EU-finansierade insatser.

Behovsinsamling sker främst genom att vi återkommande samlar en fokusgrupp med representanter för näringen, samt representanter från länsstyrelserna. Behovsinsamling sker också via omvärldsbevakning, dialog inom Jordbruksverket och med aktörer i livsmedels- och besöksnäringen. På så sätt säkerställer vi att stöden som utlyses och insatser som upphandlas är väl förankrade i de behov som finns hos näringen.

Att ta tillvara och sprida kunskaperna från genomförda projekt och insatser bidrar ytterligare till att få ut så stor effekt som möjligt av EU-medlen. Syftet med kunskapsspridningen är att fler ska kunna dra nytta av projekten genom att hitta synergier och samarbeten samt att korta startsträckan till ytterligare utveckling i branschen genom nya projekt.

Pågående insatser

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Till toppen