Smaka Sverige

Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat, dryck och matkultur. Här samlas kunskap och inspiration till konsumenter och producenter.

På webbplatsen SmakaSverige.se samlas information om mat och dryck med utgångspunkt i de kunskaper som kommer ur insatser som genomförs genom upphandling och utlysning av EU-medel. Syftet med kommunikationen på Smaka Sverige är att förstärka Jordbruksverkets främjandearbete för ökad livsmedelsproduktion och landsbygdsutveckling i Sverige.

Information som främjar livsmedelsbranschen

Smaka Sverige ska förmedla kunskap om och öka intresset för matkultur, mat och dryck i Sverige. Därför samlas här kunskap och inspiration om svenskproducerade råvaror och matkultur. Inspirerande information och nyheter sprids också via Smaka Sveriges instagram och facebook.

Den professionella aktören ska få ökad kunskap om och inspireras av de möjligheter som finns i mat- och dryckesbranschen. Information, rapporter och tidigare erfarenheter från projekt ska också hjälpa till att korta startsträckor för fortsatt utveckling i branschen.

Skyddade EU-beteckningar

Smaka Sverige samlar också information till producenter och konsumenter om systemet för Skyddade EU-beteckningar och presenterar de produkter i Sverige som har fått en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Till toppen