Kartläggning och spridning av befintliga studier samt goda exempel om hållbar lönsamhet hos angivna målgrupper

Syftet med detta uppdrag är att ge svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturismföretag tillgång till befintliga studier och goda exempel för ett hållbart företagande inom matkultur, livsmedel och måltidsturism.

Uppdraget handlar om att kartlägga befintliga studier, forskningsresultat och goda exempel samt att ge rekommendationer om vilka studier som saknas och hur relevanta befintliga och goda exempel ska kunna tillgänglighetsgöras.

Uppdraget ligger inom landsbygdsprogrammet och den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedelskedja som ökar produktionen, stärker konkurrenskraften och lönsamheten för målgruppen.

Uppdraget sker enligt en metod framtagen inom Nationell kompass för mat, dryck och lokal livsmedelskedja.

Insatsen ingår i Nationell kompass.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Till toppen