Satsning för fler ekologiska produkter

Inom Landsbygdsprogrammet 2014-2024 upphandlades insatser för 10 miljoner kronor för att stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska eller att öka sitt utbud av ekologiska produkter via nya produkter eller nya marknader.

Ekolots

Satsningen syftar till att stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska eller att öka sitt utbud av ekologiska produkter via nya produkter eller nya marknader. Företagen får möjlighet att med hjälp av en ekolots ta steget till en ekologisk produktion. Det handlar om en skräddarsydd och flexibel insats utifrån företagets egna behov och det kan handla om praktisk vägledning, information och hjälp vid ansökan för en ekocertifiering, hitta nya marknadskanaler och marknader, affärsplaner och lönsamhetskalkyler för omställning med mera.

Tre aktörer har fått avtal inom denna satsning:

  • KRAV
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Eric Holgersson, konsult

Arbete pågår med företag och budgeterat belopp är nyttjat. Det finns därmed inte någon möjlighet för fler företag att ta del av stödet.

Ekokartläggning

Jordbruksverket har upphandlat en kartläggning av utbudet av inhemska jämfört med importerade ekologiska livsmedel. Syftet med kartläggningen är bland annat att identifiera vilka ekologiska produkter som importeras idag, men som skulle kunna produceras inhemskt istället. Sådan kunskap kan underlätta för små och medelstora livsmedelsföretag på landsbygden att öka sitt utbud av ekologiska livsmedel. Ökningen kan ske genom att ett konventionellt livsmedelsföretag börjar med ekologisk produktion, ett ekologiskt livsmedelsföretag hittar en ny marknad som gör att deras produktion kan öka eller att ett ekologiskt livsmedelsföretag utökar sortimentet med ytterligare ekologiska produkter.

Sweco har vunnit upphandlingen och slutleverans av uppdraget är den 31 december 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Till toppen