Besöksnäring

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige och intresset för att turista på landsbygden ökar stadigt. Vill du vara med och utveckla besöksnäringen på landsbygden? Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

En kvinna som paddlar kajak på lugnt vatten, sedd bakifrån. I bakgrunden skog och segelbåtar.

Kajakpaddling.

Städerna har alltid varit stora turist­destinationer, men i jakt på nya upplevelser kan landsbygden erbjuda något annorlunda och spännande. Det finns därmed stor potential för dig att utveckla nya upplevelser eller destinationer, exempel inom hästturism, måltids­upplevelser, stuguthyrning, naturupplevelser eller jakt och fiske.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla din verksamhet

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Filmer med exempel på projekt som har fått pengar

Utveckling av besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst, Maria Gustavsson, Mariestads kommun

Filmmaterial över Göta kanals utlopp i Vänern är använt med tillstånd av Mariestads kommun, fotograf André Nordblom.

Culinary attractions, Torbjörn Kock, Sörmlands turismutveckling AB

I filmen finns material från STUA, fotograf Rocco Gustavsson.

Tips för att komma igång

Det finns mycket att tänka på, särskilt om turism inte tidigare varit din huvudverksamhet.

Samarbeta

Samarbete är i de allra flesta fallen avgörande för att din verksamhets ska lyckas. Dina gäster vill inte bara bo, utan även ha aktiviteter, upplevelser, mat eller underhållning. För att kunna uppfylla dessa önskemål behöver du samarbeta med andra företag eller organisationer i din bygd.

Gemensamt kan ni marknadsföra er på större marknader. Kanske finns det företag som du kan samarbeta med genom att kombinera era produkter eller tjänster för att sälja som paketupplevelser till intresserade besökare.

Skaffa tillstånd

Om du ska servera mat och dryck kan du behöva ha tillstånd. Din kommun vet mer om detta.

Om du regelbundet använder grannens mark för din verksamhet inom ramen för allemansrätten är det bra om ni skriver kontrakt. På så vis har du bra förutsättningar för att nyttja marken på lång sikt, utan konflikter.

Var tillgänglig

Turisternas krav på kvalitet, service och tillgänglighet ökar. Se till att du nås från flygplatser och järnvägsstationer, att du nås på mail och telefon, att din produkt uppfyller kundens krav på kvalitet och att du kan ge den bästa servicen.

Följ djurskyddsbestämmelser

Vill du arbeta med djur måste du följa bestämmelserna kring djurskydd. Din länsstyrelse kan ge närmare besked om vad som gäller för just din verksamhet. Du kan även läsa mer om djurskydd här på vår webbplats.

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för besöksnäringen och arbetar för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ger ut viktiga rapporter och statistik som du kan ha nytta av.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Visit Sweden

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra Sverige som resmål till svenska och internationella resenärer och att kunskapsdela de insikter de tar fram för att lyckas med sitt huvuduppdrag. Kunskapsdelningen görs via deras kunskapsbank där de beskriver målgrupperna som vill resa på semester i Sverige, hur man bäst adresserar dem samt var man lättast når dem.

Jordbruksverkets arbete för att främja turism

Strategi för besöksnäring

Eftersom näringen har en stark tillväxtpotential tog branschen år 2010 fram en strategi för dess utveckling. Målet var att fördubbla näringens omsättning fram till år 2020. Jordbruksverket är delaktig i strategiarbetet eftersom det ligger i vårt uppdrag att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Vi har också i uppdrag att främja fritidsfiske och fritidsfiskebaserade verksamheter.

På Svensk Turism AB:s webbplats finns mer information om strategiarbetet.

Myndighetsgrupp för en stark och hållbar besöksnäring

Tillväxtverket leder en myndighetsgrupp där vi ingår tillsammans med 15 andra myndigheter. Myndighetsgruppen arbetar för en stark och hållbar besöksnäring.

Broschyren Tillsammans för en stark och hållbar besöksnäring beskriver vad statliga myndigheter och bolag gör för att stärka samordningen inom turism och besöksnäring.

EU-flagga

Senast granskad: 2019-06-10

Till toppen