Omvärldsbevakning

Under 2024 genomför SWECO på uppdrag av Jordbruksverket en omvärldsbevakning som ska ge kunskap om förutsättningar för de svenska småskaliga mathantverks- och livsmedelsföretagen.

I uppdraget ingår att beskriva globala strukturella riktningar inom exempelvis ekonomi, politik, klimat, AI och konsumenttrender samt hur målgruppen påverkas av de här trenderna. Uppdraget ska också beskriva utmaningar, framgångsfaktorer och vilka förutsättningar som krävs för att skapa möjligheter för småskaliga mathantverks- och livsmedelsföretag att uppnå ett långsiktigt hållbart företagande.

I slutrapporten som ska lämnas till Jordbruksverket i december 2024 ska Sweco bland annat lämna rekommendationer om hur förutsättningar till förflyttning kan skapas hos målgruppen mot ett långsiktigt hållbart företagande.

En populärversion av slutrapporten ska också tas fram och innehålla en sammanfattning av resultatet av omvärldsbevakningen, samt en presentation som kan användas vid möten och seminarium med relevanta aktörer.

Insatsen ingår i Nationell kompass.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Till toppen