Utveckla skyddade beteckningar, lokala och regionala varumärken

Jordbruksverket har inom ramen för Landsbygdsprogrammet och CAP för 2014-2024 arbetat främjande för att öka antalet jordbruksprodukter och livsmedel med skyddad EU-beteckning.

2014 genomfördes genom upphandling en kartläggning för att identifiera potentiella produkter som kunde få en skyddad EU-beteckning. Producentföreningar har sedan dess genom två grupperingar av upphandlade konsulter fått stöd med sin ansökan om skyddad EU-beteckning.

Insatser genom upphandling under 2024

Jordbruksverket har med återstående medel från Landsbygdsprogrammet upphandlat två konsultgrupper som under 2024 ska arbeta främjande för att ta tillvara möjligheterna med skyddad EU-beteckningar. I uppdraget ingår att

  • skapa nätverk för producentföreningar
  • öka kunskapen om skyddade EU-beteckningar
  • arbeta fram en modell för att ta tillvara möjligheterna med skyddad EU-beteckning för platsutveckling.

Målet är att stärka producentföreningarna som erhållit en skyddad EU-beteckning samt att ta tillvara de skyddade produkterna lokalt för utveckling av måltidsturism. Modellen som arbetas fram inom uppdraget ska spridas till kommuner, regioner och lokala aktörer så att den kan bli till nytta i deras arbete med platsutveckling utifrån en skyddad EU-märkning.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Till toppen