Metod för kunskapsöverföring om företagsledning för ett hållbart företagande

Uppdraget avser att ta fram en väl anpassad metod för kunskapsöverföring om företagsledning för ett hållbart företagande.

Metoden ska omfatta:

  • företagsutveckling med inriktning ekonomi/produktion
  • företagsutveckling med inriktning marknad/strategi.

Målgruppen för kunskapsöverföring med hjälp av metoden är företag som är verksamma på landsbygden inom måltidsturism, matkultur, mathantverk, lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling.

Metoden ska utgå från målgruppernas behov och nutida förutsättningar samt kunna skräddarsys från fall till fall samt bestå av enkla, tydliga och konkreta verktyg.

Insatsen ligger inom landsbygdsprogrammet och den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedelskedja som ökar produktionen, stärker konkurrenskraften och lönsamheten för målgruppen.

Insatsen ingår i Nationell kompass.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Till toppen