Kostnadsdata

Jordbruksverket har tidigare tillhandahållit beräkningsverktyget Kostnadsdata. Det används fortfarande, men behovet av uppdatering är stort. Jordbruksverket har därför upphandlat en leverantör som ska uppdatera verktyget.

Kostnadsdata innehåller uppgifter om vad olika inventarier kostar vid byggnation av olika stalltyper. Detta uppdaterades regelbundet fram till 2003. Därefter har ingen uppdatering gjorts. Det finns liknande databaser, men ingen annan tar upp lantbrukets byggnadstyper.

Kostnadsdata kommer att finnas tillgängligt i Agriwise i mars 2024.

Senast granskad: 2024-02-12

Till toppen