Resurseffektivisering på gården

Det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att effektivisera sina resurser. Men hur gör man?

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram en rapport och ett verktyg för att beräkna resursanvändningen på nöt-, gris-, och lammgårdar.

När vi pratar om matsvinn tänker nog de flesta på den mat som kastas i hushåll eller på restauranger. Men matsvinn finns längs hela livsmedelskedjan – från gård till slutkonsument. Genom att effektivisera hanteringen av olika resurser kan vi minska svinnet. Att vara resurseffektiv kan formuleras som att få ut det mesta av det minsta, eller som en ökning av intäkter utan att kostnaderna har ökat. Det innebär att lönsamheten kan öka.

Kom igång med resurseffektivisering

Börja med att kartlägga vilka resurser du har på din gård och hur du använder dem. Därefter kan arbetet med att effektivisera resurshanteringen börja.

Jordbruksverket gav, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården.

Senast granskad: 2022-04-28

Till toppen