Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Resurseffektivisering på gården

Hitta på sidan

Det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att effektivisera sina resurser. Men hur gör man?

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram en rapport och ett verktyg för att beräkna resursanvändningen på nöt-, gris-, och lammgårdar.

När vi pratar om matsvinn tänker nog de flesta på den mat som kastas i hushåll eller på restauranger. Men matsvinn finns längs hela livsmedelskedjan – från gård till slutkonsument. Genom att effektivisera hanteringen av olika resurser kan vi minska svinnet. Att vara resurseffektiv kan formuleras som att få ut det mesta av det minsta, eller som en ökning av intäkter utan att kostnaderna har ökat. Det innebär att lönsamheten kan öka.

Kom igång med resurseffektivisering

Börja med att kartlägga vilka resurser du har på din gård och hur du använder dem. Därefter kan arbetet med att effektivisera resurshanteringen börja.

Jordbruksverket gav, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården.

Har du frågor om hur du ska använda verktyget kan du ställa din fråga till Hushållningssällskapet.

Informationstillfällen om rapporten och verktyget

Hushållningssällskapet håller i två informationstillfällen:

  • Den 23 april presenteras rapporten.
  • Den 11 maj får du lära dig hur du använder verktyget.

Det kostar inget att delta vid dessa tillfällen.

Information om rapporten om resurseffektivisering på gård

Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, presenterar rapporten om resurseffektivisering på gård. Du får veta mer om projektet samt vilka utmaningar och möjligheter som Hushållningssällskapet ser med resurseffektivisering på gård. Det kommer att finnas tid till att ställa frågor.

Lär dig använda verktyget för resurseffektivisering på gård

Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, kommer tillsammans med sina kollegor att lära ut hur du använder verktyget på bästa sätt.

Innan lunch har vi en gemensam genomgång av de delar som berör alla djurslag. Efter lunch delas ni in i grupper efter djurslag. I anmälan anger du om du vill fördjupa dig inom nöt, gris eller lamm.

Senast uppdaterad: 2021-04-01